Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2123
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
31 RDW.NS/ZP-02-II/2009 „Wykonanie usługi polegającej na wywozie śniegu z dróg wojewódzkich... usługi
32 RDW.NS/ZP-02-IV/2009 „Modernizacje odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych –... roboty budowlane
33 RDW.NS/ZP-02-IX/2009 „Wymiana i montaż barier ochronnych w ciągu dróg wojewódzkich... roboty budowlane
34 RDW.NS/ZP-02-VII/2009 „Wymiana i montaż barier ochronnych w ciągu dróg wojewódzkich... roboty budowlane
35 RDW.NS/ZP-02-VIII/2009 „Usuwanie skutków powodzi - naprawa poboczy i udrożnienie rowów w m... roboty budowlane
36 RDW.NS/ZP-02-X/2009 „Wynajem sprzętu wraz z operatorami i samochodu wraz z kierowcą do... usługi
37 RDW.NS/ZP-02-XII/2009 „Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz stacji... usługi
38 RDW.NS/ZP-03-IV/2009 „Remont mostu na potoku Kryniczanka w m. Krynica, w km 0 084, w/c... roboty budowlane
39 RDW.NS/ZP-03-IX/2009 „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w... usługi
40 RDW.NS/ZP-03-VII/2009 Oznakowanie poziome dróg wojewódzkich i odcinków dróg wojewódzkich... roboty budowlane
41 RDW.NS/ZP-03-VIII/2009 „Modernizacje odcinków dróg wojewódzkich oraz obiektów mostowych –... roboty budowlane
42 RDW.NS/ZP-03-XII/2009 „Wynajem nośników samochodowych wraz z kierowcami do zimowego... usługi
43 RDW.NS/ZP-04-III/2009 „Zabezpieczenie osuwiska w m. Grywałd” roboty budowlane
44 RDW.NS/ZP-04-IV/2009 „Koszenie traw w pasie drogowym dróg wojewódzkich administrowanych... usługi
45 RDW.NS/ZP-04-IX/2009 „Roboty w zakresie remontów nawierzchni bitumicznych dróg... roboty budowlane
Strona 3 z 142