Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 323
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
121 ZDW-DN-4-271-133/22 Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa... usługi
122 ZDW-DN-4-271-134/22 Budowa mostu w ciągu DW 981 na potoku Kamienna w m. Polany roboty budowlane
123 ZDW-DN-4-271-135/22 Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 1 –... roboty budowlane
124 ZDW-DN-4-271-136/22 Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 2 –... roboty budowlane
125 ZDW-DN-4-271-14/17 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
126 ZDW-DN-4-271-14/18 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia węzła A4... usługi
127 ZDW-DN-4-271-15/16 OBWODNICA ZATORA, PODOLSZA W CIĄGU DW NR 781 – zaprojektowanie i... roboty budowlane
128 ZDW-DN-4-271-16/16 OBWODNICA BABIC roboty budowlane
129 ZDW-DN-4-271-16/20 Przebudowa obiektów inżynierskich wraz z dojazdami – opracowanie... usługi
130 ZDW-DN-4-271-16/23 Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa... usługi
131 ZDW-DN-4-271-17/18 Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w... roboty budowlane
132 ZDW-DN-4-271-18/16 Obwodnica Waksmund-Ostrowsko-Łopuszna – zaprojektowanie i wykonanie... roboty budowlane
133 ZDW-DN-4-271-18/23 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy m... usługi
134 ZDW-DN-4-271-19/18 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
135 ZDW-DN-4-271-19/21 Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Raby Wyżnej... usługi
Strona 9 z 22