Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
91 DI-3-271/97/UNSS/09 Remont streowników sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach... usługi
92 DI-3-27178/UNSS/09 Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie... usługi
93 DI3-271/70/UNSS/09 Sprzedaż samochodu DAEWOO-FSO/FSO Matiz 0.8 Kat, rok produkcji 1999,... usługi
94 DI3-271/82/UNSS/09 Dostarczenie wraz z instalacją i wdrożeniem Oprogramowania SAM, GSS, VBE... dostawy
95 DI3/271/72/UNSS/09 Dostawa głowicy roboczej do frezowania karp ściętych drzew dostawy
96 DI3/271/74/UNSS/09 Sporządzenia operatu obmiaru powierzchni włączenia komunikacyjnego... usługi
97 nr ZUM/UM - 4/2020 Organizowanie i prowadzenie przez Zleceniobiorcę świadczeń... usługi
98 RDW-271-2-33/10 Obniżenie krawężnika oraz chodnika w celu wykonania przejść dla... roboty budowlane
99 RDW-K-271-2-21/10 Remont przepustu drogowego w m.Czułówek DW.780 odc.070 km 0 125 roboty budowlane
100 RDW-K-271-2-29/2010 Montaż barier ochronnych ramowych i łańcuchowych na drogach... roboty budowlane
101 RDW-K-271-2-4/10 Pozimowe oczyszczanie dróg woj.administrowanych przez RDW Kraków z... usługi
102 RDW-K-271-2-4/10 Pozimowe oczyszczanie dr.woj.administrowanych przez RDW Kraków usługi
103 RDW.NS/NPU-01-II/2009 „Montaż barier ochronnych segmentowych rurowych U-12 w ciągu drogi... roboty budowlane
104 RDW.NS/NPU-01-III/2009 „Naprawa uszkodzeń mostu na pot. Maciejowskim w ciągu drogi... roboty budowlane
105 RDW.NS/NPU-01-IX/2009 „Likwidacja uszkodzeń pasa drogowego w m. Tylmanowa, w ciągu DW nr... roboty budowlane
Strona 7 z 161