Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2123
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
16 RDW-J-V-49/2009 Wykonanie ekspertyzy dotyczącej zakresu i jakości wykonanych robot... roboty budowlane
17 RDW-J-V-51/2009 Oczyszczenie rowów i umocnienie poboczy na drodze wojewódzkiej nr... roboty budowlane
18 RDW-K-271-1-5/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi – Odbudowa i umocnienie skarpy... roboty budowlane
19 RDW-K-271-1-6/10 : Bieżąca likwidacja skutków powodzi – umocnienie i uzupełnienie... roboty budowlane
20 RDW-K-271-1-7/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi – umocnienie przyczółków mostu... roboty budowlane
21 RDW-K-271-3/10 Roboty w zakresie remontów nawierzchni bitumicznych dróg... roboty budowlane
22 RDW-k-271/1/18/10 : Remont skrzyżowania w m. Kwaczała DW 780 roboty budowlane
23 RDW.NS/ZP-01-I/2009 „Roboty w zakresie remontów nawierzchni bitumicznych dróg... roboty budowlane
24 RDW.NS/ZP-01-I/2009 „Roboty w zakresie remontów nawierzchni bitumicznych dróg... roboty budowlane
25 RDW.NS/ZP-01-II/2009 „Dostawa mieszanki mineralno – bitumicznej w workach, do układania... dostawy
26 RDW.NS/ZP-01-IX/2009 „Usuwanie skutków powodzi - naprawa uszkodzonego korpusu drogi w m... roboty budowlane
27 RDW.NS/ZP-01-VI/2009 „Usprawnienie transportu drogowego w obszarze Krościenko –... roboty budowlane
28 RDW.NS/ZP-01-VII/2009 „Oczyszczenie separatorów i osadników znajdujących się w pasie... usługi
29 RDW.NS/ZP-01-VIII/2009 „Wynajem sprzętu wraz z operatorami i samochodu wraz z kierowcą do... usługi
30 RDW.NS/ZP-01-XII/2009 „Dostawa rur stalowych do znaków dla RDW w Nowym Sączu, z podziałem... dostawy
Strona 2 z 142