Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
136 RDW.NS/NPU-04-VIII/2009 „Usuwanie skutków powodzi – udrożnienie rowu odwadniającego w m... roboty budowlane
137 RDW.NS/NPU-04-X/2009 „Wynajem nośnika samochodowego wraz z kierowcą do zimowego... usługi
138 RDW.NS/NPU-04-XI/2009 „Naprawa umocnień przepustu drogowego O1,25 m w m. Lubomierz, w... roboty budowlane
139 RDW.NS/NPU-04-XII/2009 „Naprawa chodnika w ciągu DW nr 971 ul. Zdrojowa i ul. Kraszewskiego... roboty budowlane
140 RDW.NS/NPU-05-VI/2009 „Naprawa uszkodzonego korpusu drogi wojewódzkiej nr 975 odc. nr 250... roboty budowlane
141 RDW.NS/NPU-05-X/2009 „Remont pomieszczeń w budynku administracyjnym Rejonu Dróg... roboty budowlane
142 RDW.NS/NPU-05-XI/2009 „Odwodnienie DW nr 975 w m. Gródek nad Dunajcem odc. nr 280 km 3 970... roboty budowlane
143 RDW.NS/NPU-05-XII/2009 „Naprawa zniszczonych elementów rowów odwadniających w ciągu DW nr... roboty budowlane
144 RDW.NS/NPU-06-VI/2009 „Naprawa uszkodzeń przepustu drogowego sklepionego 2,0 x 1,8m w... roboty budowlane
145 RDW.NS/NPU-06-X/2009 „Odwodnienie DW nr 981 w m. Kąclowa odc. nr 100 km 2 975 – 3 040... roboty budowlane
146 RDW.NS/NPU-06-XI/2009 „Naprawa chodnika w ciągu DW nr 958 odc. nr 080 km 15 470 – 15 790 w... roboty budowlane
147 RDW.NS/NPU-06-XII/2009 „Udrożnienie rowów w ciągu DW nr 975 odcinek Gródek nad Dunajcem -... roboty budowlane
148 RDW.NS/NPU-07-VI/2009 „Naprawa uszkodzeń mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 968” roboty budowlane
149 RDW.NS/NPU-07-XII/2009 „Renowacja rowów odwadniających przy DW nr 957, 962, 969” roboty budowlane
150 RDW.NS/NPU-08-XII/2009 „Naprawa umocnień skarpy kładki dla pieszych w m. Zakopane w ciągu... roboty budowlane
Strona 10 z 161