Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
2146 RDWM-271-2-10/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi – Roboty porządkowe w m. Winiary... roboty budowlane
2147 RDWM-271-2-9/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi – Remont przepustu w m. Polanka... roboty budowlane
2148 RDWM-271-2-8/10 Bieżąca likwidacja skutków powodzi - Oczyszczenie przepustu z namułu... roboty budowlane
2149 RDWNS-271-2-25/10 „Bieżąca likwidacja skutków powodzi - naprawa uszkodzeń przepustu... roboty budowlane
2150 RDWNS-271-2-26/10 „Naprawa uszkodzeń przepustu drogowego w ciągu DW nr 968 odc. nr 060... roboty budowlane
2151 RDWM-271-2-7/10 Awaryjne oznakowanie DW 967 dla pojazdów o RMC powyżej 15 t. usługi
2152 RDWM-271-2-6/10 Usuwanie skutków powodzi – oczyszczenie podpór mostu w ciągu DW 956... roboty budowlane
2153 RDWM-271-2-5/10 Usuwanie skutków powodzi – oczyszczenie przepustów z namułu wraz z... roboty budowlane
2154 RDWM-271-2-4/10 Naprawa uszkodzeń przepustów w ciągu DW 956 z podziałem na zadania roboty budowlane
2155 RDWNS-271-2-24/10 „Naprawa uszkodzonych elementów mostów w ciągu DW nr 958 w m. Raba... roboty budowlane
2156 RDWNS-271-2-23/10 „Poprawa odwodnienia w ciągu DW nr 957 odc. nr 110 km 4 885 – 5 310,... roboty budowlane
2157 RDWNS-271-2-22/10 „Naprawa uszkodzonego chodnika w ciągu DW nr 971 w m. Powroźnik” roboty budowlane
2158 RDWJ-271/2-5/10 Bieżąca likwidacja szkód powodziowych - remont przepustu na drodze... roboty budowlane
2159 RDWJ-271/2-2/10 Usługi transportowe samochodem ciężarowym przy bieżącym utrzymaniu... usługi
2160 2/2010 Usługi transportowe przy bieżącym utrzymaniu dróg wojewódzkich na... usługi
Strona 144 z 161