Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
2191 ZDW-DI-3-271-1-19/10 Modernizacja drogi woj. 956, 955, 967 Biertowice-Łapczyca Etap I:... usługi
2192 ZDW-RDW-K-271-2-10/10 Opracowanie koncepcjiwykonania napraw obiektu... usługi
2193 ZP-RDW-K-271-2-8/10 Bezwkopowa renowacja przepustu DN-500 w Przeciszowie ul.Szkolna 75... usługi
2194 ZDW-DI-3-271-1-29/10 Wykonanie i montaż oznakowania objazdu dla DW nr 967 w m. Winiary... usługi
2195 ZDW-DI-3-271-1-28/10 Wykonanie i montaż oznakowania objazdu dla DW nr 956 w m. Zembrzyce... usługi
2196 RDWM-271-2-4/10 Naprawa uszkodzeń przepustów w ciągu DW 956 z podziałem na zadania. roboty budowlane
2197 RDWM-271-2-3/10 Dostawa barier segmentowych dla RDW w Myślenicach. dostawy
2198 RDWM-271-2-2/10 Umocnienie podstawy skarpy w okolicach wylotu przepustu w m. Palcza... roboty budowlane
2199 ZDW-DI-3-271-1-21/10 Opracowanie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie... usługi
2200 ZDW-DI-3-271-1-23/10 Wykonania stałej miesięcznej konserwacji następujących urządzeń: -... usługi
2201 RDW-K-271-2-4/10 Pozimowe oczyszczanie dr.woj.administrowanych przez RDW Kraków usługi
2202 RDW-K-271-2-4/10 Pozimowe oczyszczanie dróg woj.administrowanych przez RDW Kraków z... usługi
2203 RDWNS-271-2-3/10 „Naprawa uszkodzeń przepustów w ciągu DW nr 968 odc. nr 060 w km 4... roboty budowlane
2204 RDWNS-271-2-2/10 „Naprawa poręczy mostów w m. Stróże, w ciągu DW nr 981 odc. nr 070 w... roboty budowlane
2205 ZP-1/RJ/PU/2010 Pozimowe oczyszczanie dróg wojewódzkich usługi
Strona 147 z 161