Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
2236 RDWT/U-109/2009 Wycinka 6 szt. drzew w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 768 w m... usługi
2237 RDWT/U-107/2009 Wymiana zniszczonych i naprawa uszkodzonych drewnianych elementów... roboty budowlane
2238 RDWT/U-106/2009 Wykonanie naprawy barier ochronnych w ciągu dróg wojewódzkich roboty budowlane
2239 RDWT/U-105/2009 Odbudowa uszkodzonych pętli indukcyjnych sygnalizacji swietlnej na... usługi
2240 RDWT/U-102/2009 Wynajem ciągnika rolniczego z przyczepą wraz z obsługą do prac... usługi
2241 RDWT/U-99/2009 Usługi przewozu sypkich materiałów dla Obwodu drogowego w Ciężkowicach usługi
2242 RDWT/U-98/2009 Usługi przewozu sypkich materiałów dla Obwodu drogowego w Sieradzy usługi
2243 RDWT/U94/2009 roboty budowlane
2244 RDWT/U-93/2009 Remont przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 w m. Nieciecza roboty budowlane
2245 RDWT/U-92/2009 Remont uszkodzonego przepustu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr... roboty budowlane
2246 RDWT/U-91/2009 Naprawa poręczy na moście w miejscowości Bogoniowice w ciągu drogi... roboty budowlane
2247 RDWT/U-89/2009 Remont kanalizacji opadowej w miejscowości Lisia Góra w ciągu drogi... roboty budowlane
2248 RDWM/NPU-28/2009 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
2249 RDWM/NPU-27/2009 Bieżąca konserwacja i utrzymanie w należytej sprawności technicznej... usługi
2250 DI-3 - 271/84/UNSS/09 Dostawa instalacji oraz wdrożenie oprogramowania DevicePro2009 dostawy
Strona 150 z 161