Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
2206 ZDW-DI-3-271-1-20/10 Uzupełnienie istniejących tablic informacyjnych zlokalizowanych w... usługi
2207 ZMW/ 5 /2010 „Dostawa wody do RDW Tarnów ul. Ostrogskich 5” dostawy
2208 RDWNS-271-2-1/10 „Oczyszczenie jezdni DW 968 i 969 po sezonie zimowym 2009/2010” usługi
2209 ZDW-DI-3-271-1-17/10 Wykonanie zdjęć lotniczych inwestycji MRPO pn. „Modernizacja drogi... usługi
2210 ZDW-DI-3-271-1-11/10 Dostawa podzespołów komputerowych – urządzeń peryferyjnych i... dostawy
2211 ZDW-DI-3-271-1-18/10 Wykonanie zdjęć lotniczych inwestycji MRPO pn. „Obwodnica Proszowic”... usługi
2212 ZDW-DI-3-271-1-16/10 Wykonanie zdjęć lotniczych inwestycji MRPO pn. „Modernizacja drogi... usługi
2213 ZDW-DI-3-271-1-14/10 Wykonanie zdjęć lotniczych inwestycji MRPO pn. „Obwodnica Zembrzyc”... usługi
2214 ZDW-DI-3-271-1-15/10 Wykonanie zdjęć lotniczych inwestycji MRPO pn. „Modernizacja drogi... usługi
2215 ZDW-DI-3-271-1-12/10 Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu... usługi
2216 ZDW-DI-3-271-1-13/10 Wykonanie operatu podziału działki nr 826/143 położonej w obrębie... usługi
2217 „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbudowy... usługi
2218 ZDW-DI-3-271-1-9/10 Przetłumaczenie tekstów do wniosku o dofinansowanie projektu... usługi
2219 Opracowanie Studium Wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla... usługi
2220 Opracowanie Studium Wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego dla... usługi
Strona 148 z 161