Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
2176 RDWNS-271-2-15/10 Szkody powodziowe-naprawa zniszczonych poboczy wraz z udrożnieniem... roboty budowlane
2177 RDWNS-271-2-14/10 Szkody powodziowe-udrożnienie przepustów i rowów odwadniających oraz... roboty budowlane
2178 RDWNS-271-2-13/10 Szkody powodziowe-udrożnienie rowów odwadniających i naprawa... roboty budowlane
2179 RDWNS-271-2-9/10 Naprawa uszkodzeń przepustu 2xśr. 1,00m w m. Jazowsko, w ciągu DW nr... roboty budowlane
2180 RDWNS-271-2-8/10 Naprawa uszkodzonych po wypadku barier betonowych mostu na pot... roboty budowlane
2181 RDWNS-271-2-12/10 Szkody powodziowe-usuwanie skutków obfitych opadów deszczu w m-cu... roboty budowlane
2182 RDWNS-271-2-11/10 Szkody powodziowe-wykonanie poszerzenia korony drogi wojewódzkiej nr... roboty budowlane
2183 RDWNS-271-2-7/10 Poprawa odwodnienia DW nr 975 odc. 290 km 2 700 w obrębie osuwiska,... roboty budowlane
2184 RDWNS-271-2-5/10 Szkody powodziowe-wykonanie drogi objazdowej w obrębie osuwiska, w... roboty budowlane
2185 RDWNS-271-2-6/10 Szkody powodziowe- usuwanie skutków obfitych opadów deszczu w m-cu... roboty budowlane
2186 ZDW-DI-3-271-1-31/10 Wykonanie aktywnego oznakowania świetlnego przejścia dla pieszych na... roboty budowlane
2187 ZDW-DI-3-271-1-27/10 "Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego i oceny nośności wraz z... usługi
2188 ZDW-DI-3-271-1-26/10 Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy... usługi
2189 ZDW-DI-3-271-1-25/10 „Opracowania operatów szacunkowych określających wartość... usługi
2190 ZDW-DI-3-271-1-22/10 Przygotowaniu wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla projektu pn :... usługi
Strona 146 z 161