Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
2161 RDW-K-271-2-21/10 Remont przepustu drogowego w m.Czułówek DW.780 odc.070 km 0 125 roboty budowlane
2162 RDWK-271-2-19/10 , Dostawa rur stalowych ocynkowanych ? 2 cale dla Rejonu Dróg... dostawy
2163 RDWNS-271-2-21/10 „Poprawa odwodnienia w ciągu DW nr 958 Chabówka - Zakopane” roboty budowlane
2164 ZDW-RDW-K-271-2/18/10 Wznowienie punktów granicznych wraz ze stabilizacją granicznikami... usługi
2165 ZDW-DI-3-271-1-34/10 Usługa stałego dostępu do sieci Internet dla linii telefonicznej 12... usługi
2166 RDWNS-271-2-20/10 Naprawa uszkodzeń przepustu drogowego 2,00 x 2,50m w m. Raba Wyżna... roboty budowlane
2167 ZDW-DI-3-271-1-35/10 Inwentaryzacji szkód popowodziowych na drodze wojewódzkiej nr 980... usługi
2168 RDWJ-271/2-3/10 Remont mostu na potoku b/n w ciągu drogi wojew. Nr 794 odc.030 km 0... roboty budowlane
2169 RDWJ-271/2-4/10 Likwidacja szkód powodziowych - remont chodnika na drodze wojew. Nr... roboty budowlane
2170 ZDW-DI-3-271-1-33/10 Świadczenie usługi utrzymania sieciowej bazy danych programu STCL... usługi
2171 ZDW-DI-3-271-1-24/10 Analiza i koreferaty do projektów wstępnych dla zadań: -... usługi
2172 RDWNS-271-2-10/10 Naprawa poręczy obiektów mostowych w ciągu DW nr 957 i 958 roboty budowlane
2173 RDWNS-271-2-19/10 Szkody powodziowe-odtworzenie wlotów i wylotów przepustów oraz ich... roboty budowlane
2174 RDWNS-271-2-18/10 Szkody powodziowe-uzupełnienie oberwanego korpusu drogowego od... roboty budowlane
2175 RDWNS-271-2-17/10 Szkody powodziowe-oczyszczenie zamulonej nawierzchni jezdni oraz... roboty budowlane
Strona 145 z 161