Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
2221 Opracowanie analizy ekonomiczno – finansowej dla zadania: „... usługi
2222 Tłumaczenie z języka słowackiego na język polski i z języka... usługi
2223 Sporządzenie „Operatu wznowienia granic części pasa drogowego... usługi
2224 ZDW-DI-3-271-1-10/10 Wykonanie aktualizacji ekspertyzy stanu technicznego wraz z oceną... usługi
2225 ZDW-DI-3-271-1-5/10 Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową... usługi
2226 Umowa nr 5/2010/ZDW Prowadzenie świadczeń medycznych mających na celu sprawowanie... usługi
2227 ZMW/ 3 /2010 Usługi porządkowe w ośrodku konferencyjno wypoczynkowym przy ul... usługi
2228 ZMW/ 1 /2010 Wywóz odpadów komunalnych Posterunek Drogowy w Suchej Beskidzkiej... usługi
2229 ZDW-DI-3-271-1-1/10 Usługi doradztwa w zakresie ubezpieczeń - na potrzeby zamówień... usługi
2230 DI-3-271/1/UNSS Usługi w zakresie transportu wartości pieniężnych usługi
2231 ZMW/ 1 /2010 Wywóz odpadów komunalnych Posterunek Drogowy w Suchej Beskidzkiej... usługi
2232 RDWT/U-114/2009 Poprawa odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 975 w m. Łętowice Wojnicz... roboty budowlane
2233 RDWT/U-112/2009 Ustawienie drogowych barier ochronnych na przepustach drogowych w... roboty budowlane
2234 RDWT/U-111/2009 Remont odwodnienia dojazdów do mostu w m. Gorlice w ciągu drogi... roboty budowlane
2235 RDWT/U-110/2009 Zabezpieczenie korpusu drogi wojewódzkiej nr 980 odc. 110 km 0 010... roboty budowlane
Strona 149 z 161