Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 323
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
61 ZDW-DN-4-271-80/20 Opracowanie wielowariantowej koncepcji obwodnicy Łącka w ciągu DW... usługi
62 ZDW-DN-4-271-80/17 Budowa Zintegrowanej Sieci Tras Rowerowych w Województwie... roboty budowlane
63 ZDW-DN-4-271-8/23 Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich: Część nr 3 –... roboty budowlane
64 ZDW-DN-4-271-8/22 Budowa obwodnicy i mostów w ciągach dróg wojewódzkich roboty budowlane
65 ZDW-DN-4-271-79/20 Budowa obwodnicy m. Lisia Góra w ciągu DW 984 – opracowanie... usługi
66 ZDW-DN-4-271-79/17 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż, Zadanie 1: Szczawa – Kamienica –... roboty budowlane
67 ZDW-DN-4-271-78/21 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
68 ZDW-DN-4-271-78/20 Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A4 Bochnia z DK 94... usługi
69 ZDW-DN-4-271-77/20 Opracowanie wielowariantowej koncepcji obwodnicy Liszek w ciągu DW... usługi
70 ZDW-DN-4-271-77/19 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, oleju napędowego do samochodów... dostawy
71 ZDW-DN-4-271-77/17 Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania... dostawy
72 ZDW-DN-4-271-76/23 Interwencyjne usuwanie pojawiających się na skutek zdarzeń drogowych... usługi
73 ZDW-DN-4-271-76/22 Letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa... usługi
74 ZDW-DN-4-271-76/20 Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania... usługi
75 ZDW-DN-4-271-75/14 „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 – koncepcja... usługi
Strona 5 z 22