Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 499
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
166 sprawy wewnętrzne RDWT Wykonanie awaryjnego koszenia poboczy w ciągu DW 768, 964, 975, 980... usługi
167 sprawy wewnętrzne DI-2 Zabezpieczenie osuwiska nr 76733 wraz z odbudową DW nr 993 odc. 060... usługi
168 sprawy wewnętrzne DI-6 Wykonanie monitoringu porealizacyjnego w zakresie wpływu... usługi
169 sprawy wewnętrzne DU-5 Naprawy pogwarancyjne systemu MKA – automaty biletowe i terminale... usługi
170 sprawy wewnętrzne DN-10 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
171 sprawy wewnętrzne RDWM Wykonanie awaryjnego koszenia poboczy w ciągu DW 964, 968 i DW... usługi
172 sprawy wewnętrzne RDWM Awaryjne oczyszczenie przepustu pod DW 968 w m. Kasinka Mała usługi
173 sprawy wewnętrzne DU-1 Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego mostu na potoku Muszynka w... usługi
174 sprawy wewnętrzne RDWJ Odbiór i utylizacja opon zebranych z pasa drogowego Zarządu Dróg... dostawy
175 RDWNS-271-2-55/22 „Zakup i dostawa odzieży (kurtek zimowych) dla pracowników” dostawy
176 RDWT-271-2-24/22 Wykonanie awaryjnego koszenia w ciągu DW 768, 964, 975, 980 na... usługi
177 sprawy wewnętrzne DN-3 Przygotowanie opinii w zakresie analizy zgodności procedury... usługi
178 sprawy wewnętrzne DU-3 Projekt informacji wizualnej na elewacji budynku ZDW w Krakowie usługi
179 ZDW-DU-3-271-ZMW/21/2022 „Prace remontowe na terenie nieruchomości w Nowym Sączu przy ul... roboty budowlane
180 ZDW-DU-3-271-ZMW/12/2022 „Prace remontowe na terenie nieruchomości w Nowym Sączu przy ul... roboty budowlane
Strona 12 z 34