Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5751
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
5731 ZP 6V/09 "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 967 na podjazdach pod górę Borzęcką" roboty budowlane
5732 RDWM/ZP-12/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego– drogi... usługi
5733 ZP-14/RJ/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w... usługi
5734 ZP 2VI / 09 Opracowanie studium wykonalności z elementami koncepcji oraz studium... usługi
5735 ZP-RDW-K-20/2009 Remont korpusu drogi woj. nr 949w m. Polanka Wielka – zabezpieczenie... roboty budowlane
5736 dostawy
5737 RDW.NS/ZP-03-IV/2009 „Remont mostu na potoku Kryniczanka w m. Krynica, w km 0 084, w/c... roboty budowlane
5738 RDW.NS/ZP-01-IV/2009 „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego w... usługi
5739 ZP-RDW-K-9/2009 „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa małopolskiego–... usługi
5740 ZP-16/RJ/2009 Remont wiaduktu nad torami PKP w m. Bochnia – zaprojektuj i wybuduj roboty budowlane
5741 RDW.NS/ZP-01-VI/2009 „Usprawnienie transportu drogowego w obszarze Krościenko –... roboty budowlane
5742 PRÓBA zamieszczania ogłoszeń roboty budowlane
5743 ZP3V/09 Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniami... usługi
5744 RDWM/ZP-15/2009 Remont mostu na potoku Ubionka w m. Sułkowice w ciągu drogi woj. nr... roboty budowlane
5745 RDWM/ZP-14/2009 Remont mostu na potoku Targoszówka w m. Kuków w ciągu drogi woj. nr... roboty budowlane
Strona 383 z 384