Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5751
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
5716 Budowy skrzyżowania ul. Balińskiej (drogi powiatowej) z ulicą-... roboty budowlane
5717 Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych wykonywanych wg... usługi
5718 Opracowaniu studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści,... usługi
5719 Opracowaniu studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści,... usługi
5720 Opracowanie mapy sytuacyjno - wysokościowej dla celów wykonania... usługi
5721 Wykonanie w 2 egzemplarzach opracowania operatu szacunkowego wyceny... usługi
5722 Wykonanie w 2 egzemplarzach opracowania operatu szacunkowego wyceny... usługi
5723 RDWT/ZP-15/2009 Remont zabezpieczenia podpór mostu na rzece Sękówka w miejscowości... roboty budowlane
5724 Świadczenie usług telekomunikacyjnych - transmisji danych dla... usługi
5725 ZP 2 IV / 09 Opracowanie studium wykonalności i koncepcji programowej północnego... usługi
5726 Świadczenie usług telekomunikacyjnych - transmisji danych dla... usługi
5727 ZP1VI/09 Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 780 Kraków – Chełmek, Etap II. Modernizacja... roboty budowlane
5728 RDWT/ZP-16/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich województwa małopolskiego– drogi... usługi
5729 ZP 7 V / 09 Obwodnica Dobczyc. roboty budowlane
5730 Rozszerzenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych... usługi
Strona 382 z 384