Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
2311 RDWT/U-60/2009 Wymiana zniszczonych i naprawa uszkodzonych drewnianych elementów... roboty budowlane
2312 RDWT/U-58/2009 „Naprawa uszkodzonej sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej w ciągu... usługi
2313 RDWT/U-52/2009 „Likwidacja kolizji instalacji teletechnicznej i gazowej z... roboty budowlane
2314 RDWM/NPU-29/2009 Naprawa samochodu ciężarowego Star 200 usługi
2315 RDWM/NPU-26/2009 Likwidacja przełomów i kolein w m. Jawornik w ciągu DW nr 955 roboty budowlane
2316 RDWM/NPU-25/2009 Remont ogrodzenia terenu działki Rejonu Dróg Wojewódzkich w... roboty budowlane
2317 RDWM/NPU-22/2009 Remont przepustu w m. Łąkta Górna w ciągu DW nr 965 roboty budowlane
2318 DI-3-271/75/UNSS/09 Dostawa wiertnicy KB200 do pobierania próbek z nawierzchni drogowych... dostawy
2319 RDW.NS/NPU-01-X/2009 „Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego przejść dla... roboty budowlane
2320 RDW.NS/NPU-04-X/2009 „Wynajem nośnika samochodowego wraz z kierowcą do zimowego... usługi
2321 DI-3-271/71/UNSS/09 Dostosowanie sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na skrzyżowaniu... roboty budowlane
2322 DI3/271/72/UNSS/09 Dostawa głowicy roboczej do frezowania karp ściętych drzew dostawy
2323 RDWM/NPU-23/2009 Remont elementów odwodnienia i nawierzchni w ciągu DW nr 966 w m... roboty budowlane
2324 RDWM/NPU-21/2009 Montaż punktowych elementów odblaskowych na DW nr 953, 956 usługi
2325 RDWM/NPU-20/2009 Remont nawierzchni bitumicznej na obiektach mostowych w m. Stryszawa... roboty budowlane
Strona 155 z 161