Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 2410
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
2326 RDWM/NPU-19/2009 Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad mostowych na obiekcie... roboty budowlane
2327 DI3-271/70/UNSS/09 Sprzedaż samochodu DAEWOO-FSO/FSO Matiz 0.8 Kat, rok produkcji 1999,... usługi
2328 DI-3-271/69/UNSS/09 Opracowanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na... usługi
2329 DI-3-271/67/UNSS/09 usługi
2330 RDWM/ZP-36/2009 Remont mostu na potoku Ubionka w m. Sułkowice w ciągu drogi... roboty budowlane
2331 RDW.NS/NPU-04-IX/2009 „Dostosowanie istniejących chodników na przejściach dla pieszych... roboty budowlane
2332 RDW.NS/NPU-03-IX/2009 „Malowanie poręczy mostów w m. Czarny Dunajec i Ludźmierz, w ciągu... roboty budowlane
2333 RDW.NS/NPU-02-IX/2009 „Naprawa uszkodzonego muru kamiennego w m. Szczawa, w ciągu DW nr 968” roboty budowlane
2334 RDW.NS/NPU-01-IX/2009 „Likwidacja uszkodzeń pasa drogowego w m. Tylmanowa, w ciągu DW nr... roboty budowlane
2335 RDW.NS/NPU-04-VIII/2009 „Usuwanie skutków powodzi – udrożnienie rowu odwadniającego w m... roboty budowlane
2336 RDW.NS/NPU-04-VIII/2009 „Usuwanie skutków powodzi – udrożnienie rowu odwadniającego w m... roboty budowlane
2337 RDWM/NPU-16/2009 Remont uszkodzonego przepustu przy DW nr 964 w m. Wola Skrzydlańska. roboty budowlane
2338 RDWM/NPU-18/2009 Poprawa odwodnienia DW nr 956 w m. Sułkowice, ul. Partyzantów odc... roboty budowlane
2339 RDWM/NPU-17/2009 Usuwanie skutków powodzi – Zabezpieczenie skarpy, poprawa... roboty budowlane
2340 RDWM/ZP-32/2009 Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 966 wraz z krawężnikami... roboty budowlane
Strona 156 z 161