Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5643
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
196 sprawy wewnętrzne DU-5 Naprawy pogwarancyjne systemu MKA – automaty biletowe i terminale... usługi
197 sprawy wewnętrzne DN-10 Archiwizacja dokumentów do archiwum zakładowego ZDW w Krakowie wraz... usługi
198 sprawy wewnętrzne RDWM Wykonanie awaryjnego koszenia poboczy w ciągu DW 964, 968 i DW... usługi
199 sprawy wewnętrzne RDWM Awaryjne oczyszczenie przepustu pod DW 968 w m. Kasinka Mała usługi
200 sprawy wewnętrzne DU-1 Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego mostu na potoku Muszynka w... usługi
201 ZDW-DN-4-271-96/22 Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych –... roboty budowlane
202 ZDW-DN-4-271-94/22 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
203 sprawy wewnętrzne RDWJ Odbiór i utylizacja opon zebranych z pasa drogowego Zarządu Dróg... dostawy
204 RDWNS-271-2-55/22 „Zakup i dostawa odzieży (kurtek zimowych) dla pracowników” dostawy
205 ZDW-DN-4-271-95/22 Nadzór inwestorski dla inwestycji pn. Rozbudowa DW 964 na terenie... usługi
206 RDWT-271-2-24/22 Wykonanie awaryjnego koszenia w ciągu DW 768, 964, 975, 980 na... usługi
207 sprawy wewnętrzne DN-3 Przygotowanie opinii w zakresie analizy zgodności procedury... usługi
208 sprawy wewnętrzne DU-3 Projekt informacji wizualnej na elewacji budynku ZDW w Krakowie usługi
209 ZDW-DU-3-271-ZMW/21/2022 „Prace remontowe na terenie nieruchomości w Nowym Sączu przy ul... roboty budowlane
210 ZDW-DN-4-271-92/22 Budowa ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania DW 791 z DP 1079K w... usługi
Strona 14 z 377