Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 322
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
91 ZDW-DN-4-271-89/20 Opracowanie wielowariantowej koncepcji obwodnicy Raby Wyżnej w ciągu... usługi
92 ZDW-DN-4-271-78/20 Budowa połączenia drogowego węzła autostradowego A4 Bochnia z DK 94... usługi
93 ZDW-DN-4-271-79/20 Budowa obwodnicy m. Lisia Góra w ciągu DW 984 – opracowanie... usługi
94 ZDW-DN-4-271-80/20 Opracowanie wielowariantowej koncepcji obwodnicy Łącka w ciągu DW... usługi
95 ZDW-DN-4-271-76/20 Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania... usługi
96 ZDW-DN-4-271-67/20 Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania... usługi
97 ZDW-DN-4-271-62/20 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
98 ZDW-DN-4-271-55/20 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem decyzji... usługi
99 ZDW-DN-4-271-45/20 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
100 ZDW-DN-4-271-34/20 Obwodnica Zatora, Podolsza w ciągu DW 781 roboty budowlane
101 ZDW-DN-4-271-24/20 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
102 ZDW-DN-4-271-21/20 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
103 ZDW-DN-4-271-16/20 Przebudowa obiektów inżynierskich wraz z dojazdami – opracowanie... usługi
104 ZDW-DN-4-271-10/20 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
105 ZDW-DN-4-271-11/20 Interwencyjne usuwanie pojawiających się na skutek zdarzeń drogowych... usługi
Strona 7 z 22