Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 310
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
91 ZDW-DN-4-271-16/20 Przebudowa obiektów inżynierskich wraz z dojazdami – opracowanie... usługi
92 ZDW-DN-4-271-10/20 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
93 ZDW-DN-4-271-11/20 Interwencyjne usuwanie pojawiających się na skutek zdarzeń drogowych... usługi
94 ZDW-DN-4-271-5/20 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
95 ZDW-DN-4-271-85/19 Zabezpieczenie osuwisk w ciągu DW 975 wraz z budową mostu w m... roboty budowlane
96 ZDW-DN-4-271-81/19 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
97 ZDW-DN-4-271-77/19 Bezgotówkowy zakup paliwa Pb 95, oleju napędowego do samochodów... dostawy
98 ZDW-DN-4-271-73/19 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... roboty budowlane
99 ZDW-DN-4-271-63/19 Opracowanie studium lokalizacyjno-funkcjonalno-ruchowego rozwoju... usługi
100 ZDW-DN-4-271-70/19 Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek w ciągu drogi wojewódzkiej nr... usługi
101 ZDW-DN-4-271-64/19 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa. roboty budowlane
102 ZDW-DN-4-271-51/19 ZACHODNIA OBWODNICA ZIELONEK – zaprojektowanie i wykonanie robót (w... roboty budowlane
103 ZDW-DN-4-271-54/19 Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie... usługi
104 ZDW-DN-4-271-44/19 Opracowanie wielowariantowej koncepcji przełożenia DW 965 w... usługi
105 ZDW-DN-4-271-48/19 Małopolska Karta Aglomeracyjna – budowa systemu zarządzania... dostawy
Strona 7 z 21