Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5728
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
5566 RDWM/ZP-28/2009 Wycinka drzew oraz redukcja konarów drzew w pasie drogowym dróg... usługi
5567 RDWT/U-50/2009 Wykonanie uproszczonej dokumentacji dla zadania pn: Wykonanie... usługi
5568 Umowa nr RDWT/U-49/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
5569 Nr umowy: RDWT/U-48/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
5570 Umowa nr RDWT/U-47/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
5571 Umowa nr RDWT/U-46/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
5572 Umowa nr RDWT/U-45/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
5573 Umowa nr RDWT/U-44/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
5574 Umowa nr RDWT/U-43/ZP-10/2009 Prowadzenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich... usługi
5575 Umowa nr RDWT/U-41/ZP-13/2009 Remont mostu przez rzekę Kisielina w m. Wał Ruda” w/c drogi... roboty budowlane
5576 Umowa nr RDWT/U-40/ZP-14/2009 „Remont mostu na potoku Bednarka w m. Bednarka w/c drogi... roboty budowlane
5577 Umowa nr RDWT/U-39/2009 Wykonanie odwodnienia w obrębie przepustów drogowych w ciągu drogi... roboty budowlane
5578 Umowa nr RDWT/U-38/2009 Remont kanalizacji opadowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 w m... roboty budowlane
5579 Umowa nr RDWT/U-37/ZP-12/2009 Koszenie traw na poboczach dróg wojewódzkich objętych zadaniem nr 4... usługi
5580 Umowa nr RDWT/U-36/ZP-12/2009 Koszenie traw na poboczach dróg wojewódzkich objętych zadaniem nr 3... usługi
Strona 372 z 382