Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5752
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
5446 DI-3-271/77/UNSS/09 Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie... usługi
5447 RDWT/ZP-48/2009 Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz stacji... usługi
5448 ZP 3XII/09 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii... usługi
5449 RDWM/ZP-48/2009 Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz stacji... usługi
5450 RDW.NS/ZP-02-XII/2009 „Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz stacji... usługi
5451 DI3/271/74/UNSS/09 Sporządzenia operatu obmiaru powierzchni włączenia komunikacyjnego... usługi
5452 RDWT/ZP-46/2009 Wycinka i cięcia pielęgnacyjne drzew w pasie drogowym dróg... usługi
5453 RDWT/ZP-47/2009 Dostawa kruszywa łamanego o uziarnieniu 4-31,5 mm dla potrzeb Rejonu... dostawy
5454 ZP-RDW-K-45/2009 Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacjiświetlnej oraz stacji... usługi
5455 RDW.NS/ZP-01-XII/2009 „Dostawa rur stalowych do znaków dla RDW w Nowym Sączu, z podziałem... dostawy
5456 ZP-30/RJ/2009 Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, oraz stacji... usługi
5457 DI-3-271/76/UNSS/09 Konserwacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Solskiego... roboty budowlane
5458 RDWM/ZP-47/2009 Dostawa rur stalowych ocynkowanych dla Rejonu Dróg Wojewódzkich w... dostawy
5459 ZP4XI/09 Zamawiający Powiat Nowosądecki Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza - połączenie m.Brzezna z... usługi
5460 ZP 5XI/09 Opracowanie studium wykonalności budowy połączenia drogi... usługi
Strona 364 z 384