Zarząd Dróg Wojewódzich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
A A A

UWAGA!
ZMIANA ZASAD DOSTĘPU DO SERWERA FTP – komunikat z dnia 22.04.2021 r.

kliknij aby zobaczyć szczegóły
Znaleziono wyników: 5728
Lp. Numer zamówienia Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia
5446 RDWT/U-69/2009 Remont chodników na mostach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w... roboty budowlane
5447 RDWT/U-60/2009 Wymiana zniszczonych i naprawa uszkodzonych drewnianych elementów... roboty budowlane
5448 RDWT/U-58/2009 „Naprawa uszkodzonej sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej w ciągu... usługi
5449 RDWT/U-52/2009 „Likwidacja kolizji instalacji teletechnicznej i gazowej z... roboty budowlane
5450 RDWM/NPU-29/2009 Naprawa samochodu ciężarowego Star 200 usługi
5451 RDWM/NPU-26/2009 Likwidacja przełomów i kolein w m. Jawornik w ciągu DW nr 955 roboty budowlane
5452 RDWM/NPU-25/2009 Remont ogrodzenia terenu działki Rejonu Dróg Wojewódzkich w... roboty budowlane
5453 RDWM/ZP-44/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego –... usługi
5454 RDWM/ZP-43/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego –... usługi
5455 RDWM/NPU-22/2009 Remont przepustu w m. Łąkta Górna w ciągu DW nr 965 roboty budowlane
5456 RDWM/ZP-42/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego –... usługi
5457 RDWM/ZP-41/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego –... usługi
5458 RDWM/ZP-40/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego –... usługi
5459 RDWM/ZP-39/2009 Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego –... usługi
5460 DI-3-271/75/UNSS/09 Dostawa wiertnicy KB200 do pobierania próbek z nawierzchni drogowych... dostawy
Strona 364 z 382